Изслушах интервюто на Карбовски с Ханке и се замислих. Един от най-видните американски икономисти ни обясни колко важно е да запазим собствената си независимост чрез валутата си.

Разбира се, Ханке го прави с цел да покаже работещия модел на валутния борд за финансовата дисциплина. Но това не е важно. Нито е важно, че самият журналист Карбовски се е изказал за влизане на България в еврозоната.

Мартин изпълни своя журналистически дълг и представи гледната точка на суверенистите. И публично застана с името си зад провеждането на референдум по темата.

Знаете, че по информация на Възраждане на 8 февруари предстои гласуването на проекта на решение на Конституционния съд за референдума. Те изразиха опасения за отрицателно становище.

Стив Ханке, както и редица български икономисти предупреждават за негативните последици, които са изключително трудно обратими от влизане в еврозоната.

Нека бъде ясно отсега. Излизането от еврозоната, ако вече сме влезли там, е само чрез цялостно излизане от ЕС. Вкарвайки ни е еврозоната вдигате много залога.

Немалко българи все още считат за крайно решение излизане от ЕС. Но при трайни финансови негативни последици много бързо могат да го счетат за крайно необходимо.

В лично качество аз съм готов на всякакви акции и действия, за да запази България националната си валута. И нямам никакъв проблем да се изправя срещу всеки, който застрашава финансовата ни сигурност. С всякакви средства! Време е за битка!

Тодор Беленски