Зарежда се

Извънредно! Сезираха Сарафов, Спецов, КОНПИ, ФБР и Кенет Мертен за аферата “Кешгейт” на ПП

Извънредно! Сезираха Сарафов, Спецов, КОНПИ, ФБР и Кенет Мертен за аферата “Кешгейт” на ПП

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Сигналът за извършени престъпления от лидерите на “Продължаваме промяната” покрай разпространяващите се записи с тяхно участие е изпратен до редица институции.

Сезирани са главният прокурор на България Борислав Сарафов, НАП и Румен Спецов, КОНПИ, ОЛАФ, ФБР и дори американското посолство в лицето на посланик Кенет Мертен.

Faktibg.con научи, че след входирането на сигнала в прокуратурата, той е разпределен по компетентност на Софийска градска прокуратура.

В сигнала си подателят счита, че от действията на “Продължаваме промяната” основно по скандала “Кешгейт”, където лидерите на коалицията търсят “неофициален кеш”, може да се установят следните престъпления – пране на пари, неизпълнение на задължения от висшестоящи длъжностни лица, ръководство и участие в ОПГ, потенциален конфликт на интереси, търговия с влияние и евентуални данъчни закононарушения, както и съмнения за възползване от служебно положение и търговия с влияние.

Предлага се извършването на пълна данъчна ревизия на всички фирми, свързани с Кирил Петков, Асен Василев и русенския бизнесмен Пламен Бобоков заради евентуалното му участие в телефонен разговор за набиране на “неофициален кеш”. Настоява се още за ревизия и на Лена Бориславова, както и на партия “Продължаваме промяната”.

Ето какво още гласи сигналът:

 

ДО ИЗПЪЛНЯВАЩИЯ ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОРИСЛАВ СРАФОВ

 

ДО ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КПКОНПИ

Г-Н АНТОН ТОМОВ СЛАВЧЕВ

 

ДО ДИРЕКТОРА НА НАП

 

 

Г-Н РУМЕН СПЕЦОВ

 

до OLAF – Европейска комисия Rue Joseph II, 30, 1000 Brussels

до Еврокомисар с ресор: Данъчно облагане, митнически съюз, статистика, одит и борба с измамите

До Европейска комисия

ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

Rue Joseph II 30

1049 Брюксел

Белгия

OLAF-FMB-supervisory-committee@ec.europa.eu

 

До Агенция на НАТО за комуникации и информация

Avenue du Bourget 140

1110 Брюксел Белгия

info@ncia.nato.int

 

До Федерално бюро за разследване

935 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, D.C. 20535-0001

Съединени американски щати

 

До Национална агенция по сигурността

National Security Agency

9800 Savage Rd., Suite 6272

Ft. George G. Meade, MD 20755-6000

Съединени американски щати

 

До г-н Кенет Мертен

Посолство на САЩ в България

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за извършено престъпление

по смисъла на чл.209 от НПК

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

 

С настоящото Ви уведомявам за известни ми факти и обстоятелства, обосноваващи предположение за извършени престъпления от висши длъжностни лица, разполагащи с голямо политическо и обществено влияние в страната, срещу политическата, данъчната и финансовата система, както и интересите на Република България

 

Считам, че в случая има предположение за престъпления по чл.253, чл.253а и чл. 253б от НК, а именно пране на пари, както и неизпълнение на служебни задължения от бивши висшестоящи длъжностни лица – престъпления по чл.282 и чл.283 от НК, както и отговорност по чл. 288 от НК.

 

Считам, че в случая има предположение за неизпълнение на служебни задължения от висшестоящи длъжностни лица – престъпления по чл.282, ал.1 и чл.283, търговия с влияние – престъпление по чл.304б от НК, както и отговорност по чл. 288 от НК, с което се нанасят съществени вреди срещу данъчната система на държавата и има отказ от действия срещу продължаващи във времето престъпления по членове от Глава 8. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ – Раздел I, Раздел II, Раздел IV от НК. Също така в случая има и неизпълнение на задължение, произтичащи от  чл. 209 от НПК.

Считам, че в случая също може да се разкрие и ръководство и участие на организирана престъпна група по смисъла на чл.321 от НК, с цел облагодетелстване от служебно положение в минало и бъдеще време, престъпление по чл.143, ал.1, както и неизпълнение на задълженията по чл.205, ал.2 от НПК.

Също така с настоящото Ви уведомявам за известни ми факти и обстоятелства, обосноваващи предположение за потенциален конфликт на интереси, търговия с влияние и евентуални данъчни закононарушения и пране на пари от страна на лица, разполагащи с достатъчно политическо влияние, както лични, така и чрез свързани с тях лица.

Считам, че в случая се навежда на основателни съмнения за възползване от служебно положение и търговия с влияние за дълъг период от време и извършени престъпления по чл. 283 от НК. Отделно от това в приложената информация според нас са налице достатъчно данни за извършени престъпления – престъпления по чл.304б от НК.

Освен  това  считам , че  в случая също може да се разкрие и ръководство и участие на организирана престъпна група по смисъла на Чл. 242 Чл. 234, Чл. 354а от НК. Източване и прихващане на ДДС. От описаните по-долу факти и доказателства, има обосноваващи предположения за евентуални данъчни злоупотреби в особено големи размер, ДДС измами и избягване деклариране на обороти, избягване на плащане на данъци и осигуровки, източване на общински средства в особено големи размери, както и пране на пари с предикатно престъпление, злоупотреба с обществени средства, еврофондове, средства от държавния бюджет. Съществуват и притесненията, че в случая се навежда на основателни съмнения за възползване от служебно положение и търговия с влияние за дълъг период от време и извършени престъпления по чл. 283 от НК. Според нас е възможно да има достатъчно данни за подготвящи се злоупотреби с финансови средства от европейски фондове, средства от държавния бюджет и използването на последните не по предназначение – престъпления по Глава 7 от Наказателния Кодекс.

Също така притесненията ни са, че в случая се навежда на основателни съмнения за възползване от служебно положение и търговия с влияние за дълъг период от време и извършени престъпления по чл. 283 от НК.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

 

С цел изясняване на обективната истина бихме желали с оглед на гореизложеното и упражнявайки правомощията, съгласно нормативните документи, действащи на територията на Република България, да предприемете необходимите действия и, да бъде извършена пълна данъчна ревизия на посочените (описаните и в приложенията) по-долу фирми собственост на лицата изброени по-долу (бел. ред. Кирил Петков, Асен Василев, Пламен Бобоков, Лена Бориславова и партия “Продължаваме промяната) и данъчна проверка на физическите лица, собственици и/или управители на съответните фирми и свързаните с тях физически и или юридически лица свързани пряко или косвено с лицата описани по-долу.

Също така може да се предположи, че се касае за поредица от нерегламентирани плащания към политици от крупни бизнесмени, злоупотреба със служебно положение и търговия с влияние за последните пет години.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

 

С оглед на гореизложеното и упражнявайки правомощията, които имате съгласно Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс, Ви моля да считате настоящото като съобщение за извършено престъпление по смисъла на чл.209 от НПК и да предприемете необходимите действия за извършване на предварителна проверка по случая. В случай, че се разкрият данни за извършени престъпления от някои от цитираните в изложението лица, Ви моля да предприемете необходимите действия за образуване на наказателно производство.

Последвайте нашият Telegram канал! Натиснете тук

Коментари

коментари

Post Comment

www.faktibg.com