Зарежда се

Румен Гайтански-Вълка да събори собствените си сградите край яз. Искър, нареди ВАС – Правосъдие – България

Румен Гайтански-Вълка да събори собствените си сградите край яз. Искър, нареди ВАС – Правосъдие – България

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Румен Гайтански-Вълка да събори собствените си сградите край яз. Искър, нареди ВАС

Фейсбук/Владислав Панев

Върховният административен съд отмени решение на Административния съд в Софи в частта, в която е отхвърлена жалбата на Териториално поделение Държавно ловно стопанство “Искър” при “Югозападно държавно предприятие” ДП срещу заповедта на главния архитект на Столична община.

В заповедта беше наредено на държавното предприятие да премахне незаконен строеж, състоящ се от две сгради, който се намира в резиденцията на Румен Гайтански, известен още като Вълка, край язовир Искър. Едната е едноетажна масивна стопанска сграда (за аклиматизация на дива свиня), а втората е помощна сграда към нея.

Върховните магистрати отменят заповедта на главния архитект на Столична община в частта, в която на държавното ловно стопанство “Искър” – “Югозападно държавно предприятие” ДП е наредено да премахне констатирания незаконен строеж и така остава на Гайтански да събаря сградите.

Делото за премахването на постройките в резиденцията на Гайтански край язовир Искър тече от две години в съдилищата.

Настоящото дело беше образувано пред ВАС по касационни жалби на Териториално поделение Държавно ловно стопанство “Искър” – “Югозападно държавно предприятие” и “Био Майнинг” АД, фирмата на Гайтански.

Предмет на съдебен контрол в първоинстанционното производство пред административния съд е заповед на главния архитект на Столична община, с която е разпоредено на “Био Майнинг” АД – София и на Югозападно държавно предприятие” ДП – Териториално поделение Държавно ловно стопанство “Искър” да премахнат едноетажната масивна стопанска сграда (за аклиматизация на дива свиня) и едноетажна масивна постройка – помощна сграда към нея”, които са на язовир “Искър”, изградени в имот, публична държавна собственост, без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж.

Върховните магистрати приемат извода на първоинстанционния съд за липса на допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при издаване на оспорения административен акт – заповедта на главния архитект на Столична община.

Заповедта е издадена при спазване на предвидената в Закона за устройство на територията процедура.

Констативен акт от 13.12.2021 г., въз основа на който започва административното производство за установяване на незаконните строежи, е съставен е надлежно връчен на дружеството – жалбоподател.

Подадените срещу констатациите в него възражения са приети от административния орган за неоснователни, за което са изложени мотиви в оспорената заповед.

Служебно са събрани и допълнителни доказателства, касаещи периода на извършване на строежа. Относно времето на изграждането им ответникът се позовава на данни на служители на ТП “Държавно ловно стопанство” – Искър и липсата на отразяването на строежите в одобрената през 2015 г. кадастрална карта.

Заключението на вещото лице за извършването им преди не-повече от 5-6 години потвърждава тази констатация. В съставения констативен акт и в оспорената заповед изрично е посочено, че се касае за нови строежи.

Неоснователно е възражението за извършени строителни дейности в хипотезата на аварийност. Дори при бедствени и аварийни ситуации се дължи издаване на разрешение за строеж по изключение по частични работни проекти и по време на строителството.

Данни за такива ситуации не са установени в административното или съдебното производство.
Касационният състав на ВАС споделя извода на АССГ, че в случая се касае за нови строежи, за изграждането на които са необходими одобрени инвестиционни проекти и строително разрешение. Такива не са издавани, поради което правилно постройките са определени от административния орган като незаконни.

 

Източник: inews.bg

Последвайте нашият Telegram канал! Натиснете тук

Коментари

коментари

Post Comment

www.faktibg.com