Те са успели да се свържат с дежурния полицейски служител в Районно управление-Котел и да дадат описание на мястото, където се намират.

Екипите са стигнали до мъжете и са ги извели на главния път. Двамата са в добро здравословно състояние.