Зарежда се

Централният варненски район “Одесос” остана без кмет, имал фирма

Централният варненски район “Одесос” остана без кмет, имал фирма

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Централният варненски район “Одесос” остана без кмет. Правомощията на Цветнен Цветков (ПП-ДБ) са прекратени предсточно, съобщи Общинската избирателна комисия – Варна. Там е получен сигнал за несъвместимост на работата на Цветнен Цветков като районен кмет с наличие на фирма на негово име.

Решението е публикувано на сайта на ОИК. За случилото се ще бъде уведомена ЦИК, на която ще бъдат представени и документите, на чието основание са прекратени пълномощията на Цветков.

Решението на ОИК подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Административния съд във Варна.

От комисията посочват, че към сигнала за несъвместимостта на Цветков с позицията районен кмет е приложена разпечатка от Търговския регистър, че той има фирма – ЕТ “ТУКИ – Цветков – Цветнен ЦВветков”, което изисква ОИК да извърши проверка по случая. Комисията е уведомила Цветков за постъпилите документи и му е предоставила възможност да направи писмено възражение в тридневен срок. В рамките на правомощията си ОИК е извършила проверка и е събрала доказателства.

В настоящия случай правната рамка за несъвместимост на действащ районен кмет е заложена в чл. 41 и чл. 42 на ЗМСМА, посочват от комисията. Те гласят, че кметовете на райони не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пьлномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им. Положилите клетва като кметовете на райони разполагат с едномесечен срок да предприемат необходимите стъпки за прекратяване на дейността и/или за освобождаването си от заеманата длъжност, ако при избирането си заемат такава или имат фирма. Срокът тече от полагането на клетвата. Те трябва да уведомят писмено за предприетите действия председателя на Общинския съвет и ОИК. Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър показва, че Цветков е собственик на фирма, а в едномесечния срок от полагането на клетва не е предприел действия за заличаването й.

Така в район “Одесос” най-вероятно ще има нови избори.

Източник: dir.bg

Последвайте нашият Telegram канал! Натиснете тук

Коментари

коментари

Post Comment

www.faktibg.com